Kompozycja tekstu

Podstawową zasadą tekstów o charakterze paranaukowym i naukowym jest dystans. W języku wyraża się on poprzez stosowanie utartych schematów (formy bezosobowe: zauważono, dowiedziono), zwrotów (Przyjrzyjmy się…, Załóżmy, że…) i dobór słownictwa (np. nadawca, odbiorca, kontekst, kod nadawcy). Prelegent wygłasza mowę, zwracając się często do czytelnika w formie my (Jak słyszymy…, Przejdźmy do…, Zauważmy, że…), co przyczynia się do zaktywizowania odbiorcy.

Referat ma przedstawić stan wiedzy, dlatego retoryka musi być w nim z zasady ograniczona, a siła perswazji wyważona. Poczucie humoru, stosowanie porównań, opisów, powtórzeń, pytań retorycznych, anegdot, a zwłaszcza odwoływanie się do sugestywnych metafor i toposów pozwolą zapamiętać treść wystąpienia i zaangażować uwagę słuchaczy.

Pisemny referat w chwili wygłaszania zbliża się do przemówienia, a więc odbiorca oczekuje uatrakcyjnienia treści, a nadawca stara się stworzyć porozumienie, rozjaśniając kontekst wypowiedzi. Referujący stosują retoryczne rozwiązania w postaci powołania się na znany autorytet czy zacytowanie przysłowia lub trafnej złotej myśli. Na miejscu będzie odpowiedni żart przerywający monotonię prezentacji. Mówię tutaj o indywidualnym stylu pisania, bo referat nie musi być nudnym kazaniem

Jakość referatu zależy nie tylko od pracy włożonej w jego  przygotowanie, ale także od krytycznego zmysłu piszącego  umiejętności przykuwania uwagi słuchaczy (świadomie prezentowanych zachowań).

Ostatnim punktem referatu jest autoprezentacja, czyli proces kontrolowania przez jednostkę sposobu, w jaki jest ona postrzegana przez otoczenie.  tym miejscu rozpoczyna się rozległa wiedza z zakresu komunikacji, którą zdobywamy przez całe życie. Człówiek sporo o niej wie, ale niestety zazwyczaj z praktyki reklam, a więc manipulacji. Przed nauczycielem otwiera się kolejne pole zadań – uświadomienie uczniom, że styl naukowy i świetnie kontrolowana mowa ciała nie zawsze gwarantują przekazywanie prawdy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>