Definicja i rodzaje referatu

Swoje umiejętności pisarskie doskonalimy, ćwicząc na najprostszych formach od podstaw. Zaczynamy od budowania planu wypowiedzi, tworzymy opis, opowiadanie, charakterystykę czy też rozprawkę. Po drodze nie ma możliwości ominięcia gatunku, jakim jest referat. Jest to forma literacka z pogranicza wypowiedzi pisemnej i mówionej.  Bywa to zwięzła rozprawa przeznaczona głównie do wygłaszania na forum. Jego celem jest przedstawienie wiedzy i poglądów na dany temat. Referat opracowujemy, aby przedstawić na piśmie lub zaprezentować grupie słuchaczy wiedzę na ściśle określony temat. Referaty mają przeważnie charakter naukowy i polegają bardziej na pracy odtwórczej. Wydaje się je w formie publikacji (np. w prasie, portalach internetowych) oraz publicznie odczytuje lub wygłasza z pamięci (np. podczas seminariów) a także w szkołach. Jest to jedna z najchętniej wykorzystywanych form opracowania przez nauczycieli oraz wykładowców. Jeśli i Ty masz do napisania referat zgłoś się do fachowców.

Opracowywanie referatu wymaga od nas praktycznego stosowania technik pracy umysłowej, umiejętności selekcjonowania materiału oraz dyscypliny w komponowaniu tekstu, a przy tym jego wygłoszenie sprawdzi odporność psychiczną ucznia i umiejętności retoryczne zwane też autoprezentacją. Najprostszą formą referatu jest streszczenie lub omówienie treści książki lub przeczytanego artykułu albo innego materiału edukacyjnego.

Ten rodzaj literacki ma wiele odmian. Dzielimy je np. ze względu na rodzaj odbiorcy. I tak wyróżniamy:

  • a)      referaty szkolne,
  • b)      studenckie,
  • c)      naukowe (wykłady konferencyjne).

Jeśli chodzi o cel i rodzaj, wyróżniamy takie opracowania jak:

  • a)      Sprawozdawcze, w tym głównie streszczenia;
  • b)      Sprawozdawczo – krytyczne, tutaj głównie recenzje;
  • c)      Porównawcze, jak np. porównanie danego tematu w oczach dwóch autorów  lub też różnych epok;
  • d)     Porównawczo – krytyczne, czyli porównanie wraz z wykorzystaniem własnych uwag swoich poglądów;

Jeśli chodzi o wygłaszane poglądy, możemy mówić o referacie:

  • a)      sprawozdawczym (cudze poglądy);
  • b)      referacie twórczym (poglądy autora).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>